Logotipas

OKU KARATE AKADEMIJOS
NARIO ANKETA
Dalyvio tėvų/globėjų prašymas/sutikimas

prašau priimti mano lankyti karatė akademijos užsiėmimus. Su akademijos taisyklėmis ir saugumo reikalavimais užsiėmimų metu, esu susipažinęs(-usi), suprantu šių reikalavimų esmę ir juos suprantamai išaiškinau savo sūnui.


2021 m. 07 mėn. 25 d.